Teminat veya YMM raporu ile KDV iadesinde süre konusuna dikkat

Tarih 02 Mart 2017
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 346

TEMİNAT VEYA YMM RAPORU İLE KDV İADESİ ALANLARIN SÜRE KONUSUNDA DİKKAT ETMESİ GEREKMEKTEDİR:
KDV Genel Uygulama Tebliğinde son yapılan değişiklikler uyarınca;
Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi hallerinde iade talepleri vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.
İade talebinin incelemeye sevki; öncesinde vergi dairelerince mükellefin iade dosyasındaki eksikliklerin/olumsuzlukların YMM veya mükellef tarafından düzelttirilmesine ilişkin yazının yazılması ve belirtilen sürede YMM veya mükellef tarafından gerekli düzeltmelerin mevzuata
uygun şekilde yapılmaması veya olumsuzluğun giderilmemesi halinde sözkonusu olacaktır. Bu kapsamda incelemeye sevk edilen iade talepleri, iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında banka teminat mektubu verilmesi halinde yerine getirilecek, teminat vergi inceleme raporuna göre çözülecektir.
Diğer taraftan, YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin, teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz etmemesi halinde, iade vergi incelemesine sevk edilecek ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir. (Mazeretleri nedeniyle başvuranlara uygun görülmesi halinde 6 ay ek süre verilebilecektir)
Özetle;
Teminat ve YMM raporu ile iade alan mükelleflerin vergi dairesince tespit edilen eksiklik ve olumsuzlukları yasal süresi içinde düzeltmemeleri halinde iade işlemi vergi müfettişlerince yapılacak inceleme ile sonuçlandırılacaktır. Bu husus, YMM raporu eksiklikleri için de geçerlidir. Ayrıca, YMM iade raporunun da teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde vergi dairesine ibraz edilmesi de şart olup, bu süre geçirildiğinde, iade aynı şekilde vergi müfettişlerince yapılacak inceleme ile sonuçlandırılacaktır. Vergi incelemesinin mükellefler açısından zahmetli bir süreç olduğu, bu şekilde incelemeye sevk edilmenin mükellef hakkında vergi idaresi nezdinde bir olumsuz intiba oluşturabileceği dikkate alındığında mükelleflerin bu hususlara azami dikkat göstermesi çok önemlidir.

SAYGILARIMIZLA.

 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.