Teşvik Belgesi Alma Prosedürü

Tarih 12 Kasım 2012
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 308

Daha önceki düzenlemelerden farklı olarak yeni teşvik mevzuatında teşvik belgesi alma prosedürüne ilişkin düzenlemelere Kararnamede değil Tebliğde yer verilmiştir.

Tebliğde yer alan düzenlemelere göre, teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlığa müracaat edilir. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan ve Tebliğin 4 no.lu ekinde belirtilen yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.

Teşvik belgesi müracaatında şu belgeler aranır:

-  Müracaat dilekçesi

-  Noter tasdikli imza sirküleri

-  Yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri

-  Tebliğde belirtilen ödemelerin yapıldığına ilişkin belgeler

-  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği

-  Türkiye genelinde, muaccel prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair belgeler

-  “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı

-  Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve bilgi ve belgeler

-  Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında istenen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu

-  Bakanlıkça talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

Teşvik belgesi başvurusunun uygun bulunması halinde, yatırıma ait teşvik belgesi ile ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri Bakanlıkça onaylanır.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.