TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI:
 
22 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca
hazırlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikler;
 
* kooperatiflerin tebliğ kapsamına alınması,
 
* anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluşunda, ticari defterlerin açılış onaylarının
ticaret sicili müdürlüğü tarafından yapılması zorunluluğu yönündeki yasa değişikliğine uygun
ilaveler yapılması,
 
şeklinde özetlenebilir.
 
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ sirkülerimizin son bölümündedir.
 
SAYGILARIMIZLA.