TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KARAR VE TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

Karar Değişikliği:

25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11185 sayılı Kararla, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikler ; 32 Sayılı Kararın “Yurt Dışından Temin Edilen Krediler” başlıklı Maddesinin yeniden düzenlenmesi, 32 Sayılı Karara “Yurt İçinden Temin Edilen Krediler “ başlıklı 17/A Maddesinin eklenmesi, 32 Sayılı Kararın “Tanımlar” başlıklı 2. Maddesine “döviz geliri” ve “kredi bakiyesi” tanımlarının eklenmesidir. Öte yandan, 32 Sayılı Kararın sonuna eklenen 3 adet Geçici Madde ile de, değişikliklerden önce alınmış kredilerin durumuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Değişiklikler, 2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ Değişikliği:

Yine aynı tarihli Resmi Gazetede; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/46) yayımlanmıştır.

Değişiklik tebliği ile 32/34 sayılı tebliğin; yurt dışından menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım satımı başlıklı 9. Maddesine bir fıkra eklenmiş, kredilerle ilgili 11. Maddesindeki bazı fıkralar değiştirilmiştir. Kredilerle ilgili değişiklikler 2 Mayıs 2018 tarihinde, diğer Maddelerdeki değişiklikler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

SAYGILARIMIZLA