Ücret, ikramiye, primlerin bankalar aracılığıyla ödenmesine değişiklik

Tarih 23 Mayıs 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 156

Ücret, ikramiye, prim ve bu nitelikte istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

ÜCRET, İKRAMİYE, PRİM VE BU NİTELİKTE İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI:
Bilindiği üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 18 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanmış olan Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar
Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik uyarınca; Türkiye genelinde en az 10 işçi, gazeteci ve
gemi adamı çalıştıran işverenlere ücret, prim ikramiye ve benzeri her türlü istihkak ödemesini
banka aracılığı ile yapma zorunluluğu getirilmiş durumdadır.
Bu defa, 20 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile en az 10 işçi,
gazeteci ve gemi adamı sayısı en az 5 olarak değiştirilmiş olup, yapılan değişikliğin 1 Haziran 2016
tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.
Öte yandan, bir diğer değişiklikle, “banka” ve “hesap” tanımlarına da açıklık getirilmiştir.
NOT: Bu şekilde bankalar aracılığı ile yapılan her türlü ödemelerde ödemelerin niteliği, hesabın
açıklamasında belirtilecektir.
Değişiklik yönetmeliği aşağıdadır.
SAYGILARIMIZLA.

21 Mayıs 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29718
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN
BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim,
İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankaları,”
“ç) Hesap: 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar nezdinde açılan hesabı,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10
gazeteci” ibaresi “en az beş gazeteci” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10
olması durumunda,” ibaresi “en az beş olması durumunda,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10
gemi adamı” ibaresi “en az beş gemi adamı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10
olması halinde,” ibaresi “en az beş olması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye
Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
18/11/2008 27058
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
5/12/2009 27423

 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.