KDV Mükellefi olsun veya olmasın KDV Genel Uygulama Tebliğinde “Belirlenmiş Alıcılar” arasında sayılan alıcıların bazı hizmet alımlarında KDV tevkifatı yapma zorunluluğu getirilmiştir. Payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketleri, bankaları ve bazı kamu kurumlarını belirlenmiş alıcılara örnek olarak sayabiliriz. Bu şekilde “belirlenmiş alıcı” olarak sayılmış olan alıcıların yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri alımlarında kendilerine düzenlenen faturada hesaplanan KDV nin 2/10 unu tevkif ederek sorumlu sıfatıyla 2 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan etmeleri gerekmekte idi. Bu defa, 27 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) ile 1 Ekim 2017 tarihinde geçerli olmak üzere sözkonusu tevkifat oranı 3/10 olarak değiştirilmiştir. Öte yandan, bu oran değişikliği paralelinde KDV Genel Uygulama Tebliğinin “ Fazla ve Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi” b.lümündeki örnekte yer alan tutar ve oranlar da güncellenmiştir. 14 No’lu değişiklik tebliği sirkülerimizin son b.lümündedir.