Varlık barışına ilişkin hükümleriyle ilgili süre uzatıldı

Tarih 30 Aralık 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 249

6736 sayılı Kanunun varlık barışına ilişkin hükümleriyle ilgili süre 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatıldı .

6736 SAYILI KANUNUN VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİYLE İLGİLİ SÜRE 30 HAZİRAN 2017 TARİHİNE KADAR UZATILDI :

6736 sayılı Kanunun “Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması” başlıklı 7. Maddesinde yer
alan 31 Aralık 2016 tarihleri 30 Haziran 2017 (bu tarih dahil ) olarak değiştirilmiştir. (30 Aralık 2016
tarihli Resmi Gazete, 2016/9608 B.K.K. sirkülerimiz ekindedir)
7. Maddeyi kısaca özetlersek;
gerçek ve tüzel kişiler; yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarını 30 Haziran 2017 (bu tarih dahil ) tarihine kadar Türkiye’ye getirmeleri halinde bunlara
serbestçe tasarruf edebilecekler ve işletmelerine dahil edebilecekler,
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; Türkiye’de olan ancak kanuni defterlerinde bulunmayan
para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını 30 Haziran
2017 (bu tarih dahil) tarihine kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın yasal
defterlere kaydedebileceklerdir
Bu kapsamda Türkiye’ye getirilen veya Türkiye’de olup kanuni defterlere kaydedilen varlıklar
nedeniyle; bu hükümlerden yararlananlar ile kanuni temsilcileri hakkında başkaca bir neden ile
gerekli olması hali saklı kalmak kaydıyla sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden
hareket edilerek hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma,
inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları
kesilemeyecektir.
Konu ile ilgili açıklamalar ve düzenlemeler, 6736 sayılı Kanunla ilgili 1 ve 4 Seri No’lu Genel
Tebliğlerde mevcuttur. Yurtdışından getirilen kıymetlerin banka ve aracı kurumlara bildirilmesinde
4 No’lu Genel Tebliğ ekindeki formun kullanılması gerekmektedir.
SAYGILARIMIZLA.

 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.