Vergi Kanunlarıyla ilgili bazı değişiklikler

Tarih 04 Ocak 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 180

VERGİ KANUNLARIYLA İLGİLİ BAZI DEĞİŞİKLİKLER:

1 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6655 sayılı Kanunla bazı vergi kanunlarında ve
diğer başka Kanunlarda değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Kanun sirkülerimiz ekinde mevcut olup
vergi kanunlarıyla ilgili değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
İmalatta Kullanılacak Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilere BSMV İstisnası Getirildi:
Gider Vergileri Kanununun Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna işlemlerin sayıldığı 29.
Maddesine eklenen hükümler aşağıdaki şekildedir:
“z) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi
işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın
finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu
bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.) “
Vergi Kanunlarındaki Bazı Geçici Maddelerle İlgili Uygulama Süreleri Uzatıldı:
Dahilde işleme belgesi kapsamındaki üretimde kullanılan hammaddelerin KDV nin yurtiçinden tecil
terkin kapsamında alınmasına imkan sağlayan KDV Kanunun Geçici 17. Maddesinin, Milli Eğitim
Bakanlığına bilgisayar ve yazılım teslimleri istisnası ile ilgili KDV Kanununun Geçici 23.Maddesinin,
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Geçici 1. Maddesi kapsamındaki bireysel
emeklilik sistemine aktarıma yönelik taşınmaz ve iştirak devir ve teslimleri ile ilgili istisnanın
geçerlilik süreleri uzatılmıştır.
Bazı finansal araçlardan elde edilen gelirlerin tevkifat suretiyle vergilendirilmesini düzenleyen Gelir
Vergisi Kanunun Geçici 67. Maddesinin, jokeylere yapılan ödemelerin vergilendirilmesini
düzenleyen Gelir Vergisi Kanunun Geçici 68. Maddesinin geçerlilik süreleri uzatılmıştır.
Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 2. Maddesinde; dernek ve vakıfların kesinti yoluyla elde edilmiş
kira ve bazı menkul sermaye iratları nedeniyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağı yönünde
düzenleme mevcut olup, bu hükmün uygulanmasına yönelik süre de uzatılmıştır.

SAYGILARIMIZLA.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.