VERGİ LEVHASININ İNTERNETTEN ALINMASI UNUTULMAMALIDIR:
 
2011 yılında yayımlanmış olan 408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği vergi levhası ile ilgili olup konuyla ilgili olarak aşağıda kısaca hatırlatmakta fayda görüyoruz:

Alınması ve Bulundurulması:
 
Vergi levhaları; gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerin verilmesini takiben Gelir İdaresi
Başkanlığı’nca oluşturulacak ve mükellefler tarafından (yada 3568 sayılı yasaya göre yetki sahibi
meslek mensupları aracılığıyla) internet vergi dairesinden alınarak yazdırılacak ve işyerlerinde
bulundurulacaktır.
 
Vergi levhaları ayrıca vergi dairesine ve 3568 sayılı yasaya göre yetkili meslek mensuplarına
imzalattırılmayacak yada tasdik ettirilmeyecektir.İnternet vergi dairesinden alınırken sistemin
vereceği onay kodu tasdik olarak kabul edilecektir.
 
Vergi levhasının internetten alınarak yazdırılma süreleri aşağıdaki şekildedir:

Gelir vergisi mükellefleri  1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında
Sermaye şirketleri  1 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında
Yıl içinde yeni işe başlayanlar 1 ay içinde
Özel hesap dönemine tabi olanlar
Beyanname verme süresi sonundan itibaren
1 ay içinde

 
 
Beyannamelerini süresinden sonra verenler ile özel hesap dönemine tabi olanlar vergi levhası
içeriğini internet vergi dairesindeki menüyü kullanarak kendileri oluşturacaktır.
 
Asılması ve Yayımlanması:
 
Vergi levhasının asılma zorunluluğu olmayıp, isteyenler işyerlerine asabilecek ve web sahifelerinde
yayımlayabilecektir.
 
Bulundurulacağı Yerler:
 
İşyerlerinin; merkezlerinde, şubelerde, satış mağazalarında, çiftçilerin yazıhanelerinde, ücret
karşılığında eşya yada yolcu taşıyanların taşıtlarında bulundurulacaktır. Mükellefler, internet vergi
dairesinden ihtiyaçları kadar sayıda çıktı alabilecektir. Ancak, birden fazla reyon yada katta faaliyet
gösteriliyorsa her kat veya reyon için ayrı ayrı vergi levhası alma ve bulundurma zorunluluğu
yoktur.
 
Vergi Levhasındaki Bilgilerin Değişmesi:
 
Unvan, adres, vergi dairesi, ana faaliyet kodu ve faaliyet türünde bir değişiklik olması halinde
mükellefler yeni vergi levhalarını internet vergi dairesine girerek kendileri oluşturacak ve yeni
levhanın çıktısını alarak işyerlerinde bulunduracaklardır.
 
Ceza:
 
Vergi levhası almak ve bulundurmak zorunda olanların, yapılan denetimlerde bulundurma
zorunluluğuna uymadığının tespit edilmesi halinde, her bir tespit için VUK Md:353/4 e göre özel
usulsüzlük cezası kesilmektedir.
 
SAYGILARIMIZLA.