VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1):

Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde; Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin (Seri No: 1) Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği belirtilmiştir.

SAYGILARIMIZLA