Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı T.B.M.M.’ne sunulmuştur.
Tasarı ile; vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, emtia, demirbaş ve ortak alacakları ile ilgili kayıtların düzeltilmesi imkanının sağlanması öngörülmektedir. Öte yandan, imar mevzuatı ve diğer bazı mevzuatta da kişiler lehine bazı düzenlemelerin yapılması sözkonusudur.

Tabiatıyla, Kanunlaşıncaya kadar geçen süreçte gerek komisyonda ve gerekse genel kurulda değişikliklere uğraması ihtimal dahilindedir.

 
SAYGILARIMIZLA.