Düzenlemelere göre alım satımı yapılabilen yabancı özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ve hisse senetleri (sermaye ve yedek akçeleri toplamının %25' ine kadar),
Türkiye'de kurulan ortaklıklara ait hisse senetleri,özel kamu borçlanma araçları,
Portföydeki varlıkları risten korumak amacıyla yabancı vadeli işlem sözleşmleri ve opsiyonlar,
Altın ve diğer kıymetli madenler.

Yatırım ortaklığının portföyü esas sözleşmesinde hüküm bulunmak ve Tebliğ ile belirlenen sınırlara uyulmak koşulu ile yukarıda sayılan her bir varlık türü esas alınarak oluşturulabileceği gibi, varlık türleri itibariyle karma da olabilir. Bir başka ifade ile,bir yatırım ortaklığının portföyü sadece tahvilinden veya sadece hisse senetlerinde oluşabileceği gibi bunların değişik oranlardaki bileşiminden de oluşabilmektedir.