Yatırımcının yatırım ortaklığına koyduğu sermayesi yani tasarrufu, profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmektedir.

Yatırım ortaklığı portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili,dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin en aza indirilmesi mümkün olabilecektir.

Menkul kıymetlerin değerlemesi ve kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsili ortaklık yönetimince yapılacağından, yatırımcılar vade takibi,tahsil etme gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren iişlemlerden kurtulmaktadır.

Küçük tsarruflarla ulaşılamayacak, kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Yatırımcılar,satın aldıkları yatırım ortaklığı hisse senetlerinin tamamını veya istedikleri kadarını Borsa'da satarak paraya çevirebilecektir.

Portföye yapılan büyük tutarlı alım satımlar zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır.