Yatırım ortaklarının ;

Kayıtlı sermaye esasına göre ve anonim şirket olarak kurulmaları,
Başlangıç sermayelerinin kurul'ca belirlenen miktardan az olmaması,
Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılmış olması,
Ticaret ünvanlarında "yatırım ortaklığı" ibaresi bulunması,
Esas sözleşmelerin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olması,
Kurucuların müflis olmaması ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmamaları,
gerekmektedir.