YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPIL
Tarih 31 Temmuz 2017
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 270
26 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/1 No’lu değişiklik tebliği ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)’de bazı değişiklikler yapılmıştır. 2017/1 No’lu değişiklik tebliği sirkülerimizin son b.lümündedir.
Tebliğin ithal ve yerli makine ve teçhizat listesi değişikliği hakkındaki 16. Maddesinin 2. Fıkrasının değişiklik öncesi ve sonrası hali aşağıdaki şekildedir:
Eski Fıkra
(2) İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer alan fiyatların, her bir makine ve teçhizat itibarıyla yüzde yüze kadar artış veya yüzde
elliye kadar azalışlarında liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.
Yeni Fıkra
(2) İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla,
listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.
Tebliğin teşvik belgesinin revizesi hakkındaki 17. Maddesinin 2. Fıkrasının değişiklik öncesi ve sonrası
hali aşağıdaki şekildedir:
Eski Fıkra 
(2) Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarının yüzde ellisinin üzerindeki artış veya azalışlar ile belgede kayıtlı diğer
bilgilerde değişiklik olması durumunda yatırımcılar, teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat ederek, teşvik
belgesinin revizesi talebinde bulunabilirler
Yeni Fıkra
(2) Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda,
yatırımcı tarafından revize gerekçesi veya ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat edilerek
teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunulur. İlgili merci tarafından yapılacak
değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilir.
Diğer değişiklikler ise;
Teşvik belgesine müracaat mercii ile ilgili 5.Maddenin 1. Fıkrasında,Teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi hakkındaki 7. Maddenin
enerji verimliliğine yönelik projelerle ilgili 6. Fıkrasında, Yatırım cinsleri ile ilgili 9. Maddenin 2. ve 4. Fıkralarında,
Başlamış işlemler ve mahrece iade ile ilgili 11. Maddenin 1. Fıkrasında,
Sigorta primi işveren hissesi desteğiyle ilgili 14. Maddenin 9. Fıkrasında,
Finansal kiralama işlemleri ile ilgili 20. Maddesinin 6., 9. ve 12. Fıkralarındadır.
Öte yandan, tebliğe “Daha Önceki Kararlara İlişkin Uygulama” başlıklı Geçici 3. Madde eklenmiştir.
Tebliğin 4 No’lu “Yerel Birimlerce Teşvik Belgesi Düzenlenebilecek Sektör Ve Konular” başlıklı
tablosuna da “lisanssız elektrik üretimi yatırımları” satırı ilave edilmiştir.
 
 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.