ANKARA 

Otomotiv ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ait usul ve asallar belirlendi. Bilim, Endüstri ve Teknoloji Bakanlığının "Otomotiv Ürünlerine Ait Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, satış ve kiralama emeliyle yazılı medya, radyo, televizyon, internet ve benzeri iletişim araçlarında reklam ve duyuruları yer alan, uygunluk vesikası veya fatura düzenlenen ürünler ve araçlar piyasaya arz edilmiş sayılacak. Piyasa gözetimi ve denetimi, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı evresinde, ürün piyasada iken ve gerektiğinde dışalım, ihracat, montaj, hizmete sunum veya bir mal veya hizmet üretilmesi sürecinde de yapılabilecek.Gözetim ve denetim faaliyetleri esnasında teknik servislerin ve ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde bulunmayan test, kontrol veya belgelendirme kuruluşlarının olanaklarından istifade edilecek. Uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluş haricinde ürünün test ve kontrolünü yapacak kuruluş yoksa denetim personelinin gözetim ve denetiminde, bu kuruluşta veya üreticinin laboratuvarında ürünün test ve kontrolü yaptırılacak.
Bakanlık merkez örgütü veya alakalı şehir müdürlüğüne ait olacak.Ürünün piyasaya arzı yasaklanabilecek.Piyasa gözetimi ve denetimi, teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme, duyusal inceleme ile test ve muayeneyi kapsayacak. Denetim personeli, ürünün test ve muayenesini ihtiyaç duyulan gördüğü takdirde denetlenen üründen numune alacak. Numunenin uygun çıkması vaziyetinde test ve muayene, nakliye, bindirme ve indirme ücreti Bakanlığa ait olacak. Numunenin özelliğini kaybetmemesi vaziyetinde bu husus üreticiye veya dağıtıcıya Bakanlık merkez örgütü veya il müdürlüğü tarafından bildirilecek. Bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde üretici tarafından test ve muayene kuruluşundan alınmayan numune, defterdarlıklara intikal ettirilecek. Bu vaziyette üretici numune bedelini isteyemeyecek.Numunenin özelliğini kaybetmesi vaziyetinde, tutanak düzenlenerek numune bertaraf edilecek ve numune bedeli Bakanlık tarafından üreticiye ödenecek.Güvensiz olmamakla birlikte alakalı teknik düzenlemeye uygun olmadığı saptayan ürünler için üretici, ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğunu gidermek için düzeltici faaliyet tasarısı sunacak ve verilen süre içinde uygunsuzluğu giderecek.Düzeltilebilir uygunsuzlukların giderilmesi emeliyle, üreticiye düzeltici faaliyet tasarınını 30 gün içinde sunması için bildirim yapılacak. Bu süre, üreticinin talebi üzerine, bir defaya mahsus olmak üzere 30 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürede tasarınını sunmayan üretici, düzeltme faaliyetinde bulunmayacağını kabul etmiş sayılacak. Verilen süre nihayetinde uygunsuzluğu gidermeyen üreticiye yönetimsel para cezası uygulanacak.Güvenli olmadığı belirleyen ürünler için ürünün piyasaya arzının yasaklanması, piyasadaki ürünlerin toplatılması, gerektiğinde ürünün hizmet dışı bırakılması, ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilemediği veyahut güvenli hale getirilmesinin mümkün olmadığı vaziyetlerde bertaraf edilmesi gibi kararlar verilebilecek. Üreticiler, kullanıcılarda olan ve piyasada bulunan, rizikolu veyahut teknik düzenlemesine uygun olmayan otomotiv ürünlerini Bakanlığın müdahalesine gerek kalmadan gönüllü olarak geri çağırabilecek ve düzeltici faaliyette bulunabilecek.

Güncel ve önemli teknolojik haberleri, inovasyon paylaşımlarını yatirimyeri.com internet sitesinden izleyebilirsiniz.