Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan Bilgi Fişleri teknik kılavuzu

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan Bilgi Fişle
Tarih 16 Aralık 2015
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 163

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan (ÖKC) düzenlenecek Bilgi Fişleri hakkında teknik kılavuz
yayımlandı.

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN (ÖKC) DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ HAKKINDA
TEKNİK KILAVUZ YAYIMLANDI:

Yeni nesil ÖKC lerle ilgili geçiş süreci ve en geç 1 Ocak 2016 da başlayacak zorunluluklara 2015/83
sayılı sirkülerimizde yer verilmiştir.
Konuyla ilgili 435 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; ÖKC lerden ÖKC fişi dışında “bilgi
fişi” düzenlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yer almaktadır:
"Bu Tebliğ ile ihdas edilen ve bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fişleri ile banka POS harcama
belgesinin işyeri nüshası sadece yeni nesil ÖKC'nin yazıcısından basılacaktır
Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin söz
konusu olduğu durumlarda, mali değeri olan ÖKC fişi yerine, satışın faturalı satış olduğunu
belirten bir bilgi fişinin ÖKC'den düzenlenerek müşteriye verilmesi ve bu bilgi fişinde banka POS
harcama bilgilerinin de gösterilmesi gerekmektedir. Bilgi fişinde bulunması gereken asgarî
bilgiler ile bilgi fişinin düzenlenme usul ve esaslarına ilişkin hususlara Gelir İdaresi Başkanlığı
Mesajlaşma Protokolü dokümanlarında yer verilir.
Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesi söz konusu ise
bu durumda yazar kasa fişi düzenlenmediğinden banka POS harcama belgelerinin müşteri
nüshaları ve işyeri nüshalarının öteden beri devam eden uygulamaya göre düzenlenmesi
gerekmektedir. Ancak yeni nesil ÖKC'lerde kayıt oluşturulması gereken hallerde düzenlenecek
belgelerin üzerinde (hem müşteri nüshası hem de işyeri nüshasında) diğer bilgilerin yanında ilgili
faturanın tarih ve sayısı ile ÖKC'ye ait firma kodu, sicil numarası ve "mali değeri yoktur" ibaresi yer
almalıdır. Faturanın elektronik olarak düzenlenmesi söz konusu ise Maliye Bakanlığınca
belirlenecek usullere göre hareket edilmelidir.”
Öte yandan, 433 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde; ÖKC ler üzerinden gerçekleştirilen ve e-fatura
veya elektronik arşiv faturası ile belgelendirilen satışlarda, 3100 sayılı Kanun ve 426 sıra numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yapılan düzenlemelere uygun olarak ödeme kaydedici
cihazlardan (yeni nesil dâhil) düzenlenecek bilgi fişinin, satış anında düzenlenmek ve satıcı veya
yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçeceği belirtilmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde; Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan “Bilgi Fişleri”
Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz (Sürüm 1) yayımlanmıştır.
Kılavuzda;
* Yeni nesil ÖKC lerden Bilgi Fişi düzenlenmesi gereken durumlar,
* Bilgi Fişleri üzerinde bulunması gerekli bilgiler,
* Bilgi Fişlerinin irsaliye yerine kullanılabilmesi,
* Bilgi Fişleri ile POS sliplerinin tek bir belge olarak düzenlenmesi,
* Bilgi Fişlerinin mahiyetine uygun düzenlenmesi ve daha sonra ÖKC fişi ya da faturaya
dönüştürülmesi,
* Yeni nesil ÖKC lerde yapılacak kayıtlar,
* İşlem türleri itibariyle düzenlenecek bilgi fişleri ve formatı,
* ÖKC lerde gerçekleştirilecek teknik uyarlama,
* Kılavuzun son bölümünde Bilgi Fişi örnekleri
mevcuttur.
Kılavuzun özellikle 9.İşlem Türleri İtibariyle Düzenlenecek Bilgi Fişleri Ve Formatı bölümünün
dikkatli bir şekilde gözden geçirilerek uygulamaya yön verilmesini öneririz.
Kılavuz sirkülerimiz ekinde olup, aşağıdaki linkten de ulaşılması mümkündür:
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/YNOKC_Bilgi_Fisl
eri.pdf
SAYGILARIMIZLA.

 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.