YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI:
 
23/03/2018 tarihli ve VUK-101/2018-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Mart 2018 günü
sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme
süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

SAYGILARIMIZLA.